Minulla on laaja-alaista kokemusta ja osaamista sisustussuunnittelutyöstä. Kotikohteiden lisäksi työkokemusta on karttunut toimitilojen, koulujen, päiväkotien, nuorisotilojen, seniorikotien ja muiden julkistentilojen suunnittelusta ja kalustamisesta. Erityisryhmille suunnittelemani kokonaisuudet ottavat huomioon yksilön tarpeet, sekä rajoitteet. Suunnittelu vaatii eri käyttäjäryhmien tarpeiden tiedostamista, kohderyhmään perehtyen.


Olen suunnittelijana rohkea ja innovatiivinen. Jaan mielelläni ideoita, mutta tärkeintä on kuunnella asiakasta. Jokainen ihminen ja ympäristö on erilainen, joten sitä pitää kunnioittaa ja ottaa kaikkien tarpeet huomioon, kauneudesta ja toiminnallisuudesta tinkimättä. Näin lopputuloksesta tulee toivotunlainen.

Olen laaja-alaisesti ajatteleva suunnittelija ja joskus ongelmakohdat saattaa ratketa hyvinkin pienillä muutoksilla. Ekologisuus ja vastuullisuus ohjaavat suunnittelutyötäni ja pyrinkin hyödyntämään olemassa olevaa matkallamme uusiin tiloihin.